Kā ,remontējotbojātužogu, ietaupītnaudu ?

Parastižogsirnesošākonstrukcija, kurairparedzēta, lainovērstunelikumīguiekļūšanuprivātīpašumāgarāmgājējiem un svešiniekiem.Nodrošinātprivātumuirpašsaprotamsiemeslsžogauzstādīšanai. Bet Jumsirjāatceras ,kažogsprasaregulāruuzturēšanu.

Žogaīpašniekamirjāsaprot, kažogabojājumivarrastiesjebkurābrīdīun bez iepriekšējabrīdinājuma. Ja Jumspiederīpašums, kuruieskaujžogs, tad jumsirnepieciešamsiepazītiesarremontiem,kuribūtunepieciešamiJūsužogam, jožogabojājumivarnotiktjebkurābrīdī. Dažibojājumivarnotiktpēkšņi, piemēram, vētrasvaiautoavārijasrezultātā.Ja Jūsvēlatiesatrastveidu, kāsalabotžogu, tad Jumsirjārēķināsarsekojošiemfaktoriem.

Labibūvētsžogsirspējīgspretotieslaikaapstākļuiedarbībaivairākusgadus. Ņemotvērāžogauzstādīšanaskvalitāti, pirmiebojājumivaipazīmes par nolietojumu,varrastiesjaupēcmēneša. Irdaudzveidu( krāsošana, beicēšana,lakošanau.c. ), kāapstrādātžogu, laitasspētupretotieslaikaapstākļuiedarbībai, bet pārklājumsnevarpilnībāapturētšoprocesu. TāpēcJumsvajadzētujausavlaicīgipamanītžoganolietojumu( krāsasmaiņa, lakojumabojājumi, deformējušieskokadēlīšiu.c. ), laivarētumeklētpalīdzību pie meistara.

            Jažogabojājumsirradiesvētrasvainelaimesgadījumarezultātā, tad irļotisvarīgiatrastžogaremontauzņēmumuīsālaikaperiodā. Ja JūsuīpašumažogsirkāmākslasdarbsunpiešķirekskluzīvuizskatuJūsuīpašumam, tad pat mazākaisbojājumsvarizjaukt un bojātJūsuīpašumaestētiskoizskatu. Pieredzējisžogaremontauzņēmumsvarizmantotjaunākāstehnaloģijasunlīdzekļus, laisamazinātužogadabiskonolietojumaprocesu.

Vēlatiesremontētbojātožogu? Pie mums dans.lv irvirkneuzņēmumu, kuripiedāvā,visāLatvijā,lieliskusremontarisinājumusbojātiemžogiem. Tikaimūsumājaslapāatradīsietžogaremontaprofesionāļus, kuripieejamijūsurajonāunatbilstJūsubudžetam.

Advertisements

About SIA ”EEI GROUP”

www.dans.lv piedāvā visplašāko darba darītāju datu bāzi – celtnieki, mūrētāji, betonētāji, bruģētāji, dārznieki, jumiķi, santehniķi.
This entry was posted in Service Provider and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s